Защо? | ХОСТ ЕКСПО


ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В ХОСТ ЕКСПО - 2021?

Защото ще успеете да представите характеристиките на своите продукти и услуги в директна среща „очи в очи“ с прецизно таргетирана аудитория: управители на хотели, мениджъри по снабдяването, хаускипинг мениджъри, мениджъри техническо осигуряване, IT мениджъри, HR мениджъри, мениджъри анимация и др.


Защото представяте своите оферти и възможности в най - подходящото за целта време - навечерието на сезон лято 2021!


Защото спестявате своите най-ценни ресурси - средства и време, като в рамките само на един работен ден провеждате ефективни срещи и обменяте актуална информация с Ваши реални и потенциални клиенти и бизнес партньори!