Посетители | ХОСТ ЕКСПО


КОЙ ПОСЕЩАВА ХОСТ ЕКСПО - 2021?

ХОСТ ЕКСПО - 2021 е събитие, прецизно позиционирано и таргетирано към хотелите и ресторантите.


Персонално поканени да посетят събитието са:

- УПРАВИТЕЛИ НА ХОТЕЛИ;

- МЕНИДЖЪРИ ПО СНАБДЯВАНЕТО;

- ХАУСКИПИНГ МЕНИДЖЪРИ;

- МЕНИДЖЪРИ ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ;

- IT МЕНИДЖЪРИ;

- HR МЕНИДЖЪРИ;

- МЕНИДЖЪРИ АНИМАЦИЯ и др.;